Spoločnosť DREKOTEC spol. s r.o. v záujme zvýšenia kvality služieb, s dôrazom na veľkú starostlivosť o životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia, a ktorá si je vedomá svojej environmentálnej zodpovednosti, vyhlasuje svoju integrovanú politiku s nasledovnými princípmi a zásadami:

krédo spoločnosti Drekotec spol. s r.o.

Pre viac informácií o našich produktoch, službách alebo o spoločnosti DREKOTEC nás neváhajte kontaktovať.

Vyhľadávanie